Kontakt

Název organizace: Vlastenecké sdružení antifašistů ČR, z. s.
Sídlo: Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 677 98 144
Statutární zástupce: Zbyšek Kupský, předseda RKV VSA ČR, z. s.
Kontakt: zbysek.kupsky@vsacr.cz